ประพันธ์ พันตาเอก (ทำสัญญารับทุน)
  043-203177, เบอร์ภายใน: 44829
  praphanph@kku.ac.thประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

  ปีงบประมาณ 2564

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ่ รอบ 2 * New
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 4
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ่ (ศูนย์วิจัย สถาบันวิจัย)
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ วิจัยพัฒนากัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ แผนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 3
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

  ปีงบประมาณ 2563

  1690-2563 (เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ แผนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming
  1317-2563 (เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ แผนงานวิจัยการสร้างภูมิคุ้มกันโรค Immune Enhancer
  1430-2563 (เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ แผนงานวิจัยการสร้างภูมิคุ้มกันโรค Immune Enhancer
  1434-2563 (เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ แผนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming


  โครงการวิจัยรูปแบบ Research Program
  แผนงานวิจัยการสร้างภูมิคุ้มกันโรค (Immune Enhancer)
  แผนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)