inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
นักวิจัยพบสื่อครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562  ณ ศูนย์อาหารและบริการคอมเพล็กซ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานนักวิจัยพบสื่อ ต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ครั้งนี้คือการเปิดตัวภาพยนตร์ ฝีมือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง หมอลำมาเนีย ที่ได้รับการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ กับค่ายหนังยักษ์ใหญ่ของประเทศ เกิดเป็นผลงานภาพยนต์ นับว่าเป็นการก้าวไปอีกขั้นของการต่อยอดงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ