inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ : รางวัลทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

สมัครได้ที่ http://award.nia.or.th/th