inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
หมดเขตแล้ว : 1 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
หน่วยงาน : กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย งานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2562 รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 ผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครและสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://gs.kku.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043-202420, 09-88853180