ทุน: ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

  ประพันธ์ พันตาเอก
  043-203177, เบอร์ภายใน: 44829ทุนปีงบประมาณ 2567

  ครั้งที่ 3 * NEW

  ประชาสัมพันธ์ คปก.3-67
  ใบสมัครขอรับทุน
  ประกาศ รับสมัครข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก


  ครั้งที่ 2

  ประชาสัมพันธ์ คปก.2-67
  ใบสมัครขอรับทุน
  ประกาศ รับสมัครข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก


  ครั้งที่ 1

  ประชาสัมพันธ์ คปก.1-67
  ใบสมัครขอรับทุน
  ประกาศ รับสมัครข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก


ทุนปีงบประมาณ 2566

  ครั้งที่ 4

  ประชาสัมพันธ์ คปก.4-66
  ใบสมัครขอรับทุน
  ประกาศ รับสมัครข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก


  ครั้งที่ 3

  ประชาสัมพันธ์ คปก.3-66
  ใบสมัครขอรับทุน
  ประกาศ รับสมัครข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก


  ครั้งที่ 2

  ประชาสัมพันธ์ คปก.2-66
  ใบสมัครขอรับทุน
  ประกาศ รับสมัครข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก


  ครั้งที่ 1

  ประชาสัมพันธ์ คปก.1-66
  ใบสมัครขอรับทุน
  ประกาศ รับสมัครข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก


ทุนปีงบประมาณ 2565

  ครั้งที่ 4

  ประชาสัมพันธ์ คปก.4-65
  ใบสมัครขอรับทุน
  ประกาศ รับสมัครข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก


  ครั้งที่ 3

  ประชาสัมพันธ์ คปก.3-65
  ใบสมัครขอรับทุน
  ประกาศ รับสมัครข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก


  ครั้งที่ 2

  ประชาสัมพันธ์ คปก.2-65
  ใบสมัครขอรับทุน
  ประกาศ รับสมัครข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก


  ครั้งที่ 1

  ประชาสัมพันธ์ คปก.1-65
  ใบสมัครขอรับทุน
  ประกาศ 2615/2564 รับสมัครข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

ทุนปีงบประมาณ 2564

  ครั้งที่ 4

  ประชาสัมพันธ์ คปก.4-64
  ใบสมัครขอรับทุน
  ประกาศ 2621/2563 รับสมัครข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

  ครั้งที่ 3

  ประชาสัมพันธ์ คปก.3-64
  ใบสมัครขอรับทุน
  ประกาศ 2621/2563 รับสมัครข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

  ครั้งที่ 2

  ประชาสัมพันธ์ คปก.2-64
  ใบสมัครขอรับทุน
  ประกาศ 2621/2563 รับสมัครข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก


  ครั้งที่ 1

  ประชาสัมพันธ์ คปก.1-64
  ใบสมัครขอรับทุน
  ประกาศ 2621/2563 รับสมัครข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก


ทุนปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 4, ระหว่างวันที่ 1-19 ต.ค.63)

  ประชาสัมพันธ์ทุน คปก 63-4
  ใบสมัครขอรับทุน
  ประกาศ 196/2563 รับสมัครข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

  ประจำปี 2567 * NEW
  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 * NEW
  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

  ประจำปี 2566
  ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566
  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566


  ประจำปี 2565
  ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


  ประจำปี 2564
  คร้งที่ 4 ประจำปี 2564
  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564


  ประจำปี 2563
  ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563


  ประจำปี 2562
  ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562


  ประจำปี 2561
  ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


  ประจำปี 2560
  ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560