ประวัติและพัฒนาการ / ภารกิจและโครงสร้างองค์กร

ผู้บริหาร และบุคลากรที่อยู่ ที่ติดต่อ


กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043 203176 โทรสาร 043 203177 อีเมล์ : inforad.kku@gmail.com

Research Administration Division (RAD)
Office of the President Building 2, 2nd Floor, Khon Kaen University 123 Moo 16, Mittraphap Road, Nai Muang Sub-district, Muang District, Khon Kaen 40002 Thailand Tel: (+66)43-203177 Fax: (+66) 43-203178 E-mail: inforad.kku@gmail.comกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น