MORE RESEARCH NEMS
RAD NEWS

24/09/2020

ขอเชิญบุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการทำกราฟและตาราง และ เทคนิคการบริหารจัดการเวลา

Read More
24/09/2020

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 13485: 2016 สำหรับการผลิตชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน

Read More
21/09/2020

พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2562

Read More
21/09/2020

มข.เปิดพื้นที่บรรยายพิเศษ “ทิศทางการวิจัยของประเทศ งานวิจัยที่ท้าทายของมหาวิทยาลัย

Read More
17/09/2020

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ปี 63

Read More
MORE RAD NEMS