ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปิดบ้านต้อนรับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย Research University Networkลงวันที่ : 23/12/2020                วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปิดบ้านต้อนรับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย Research University Network, RUN ณ ห้องประชุม M3 ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [Science Park] นำทีมให้การต้อนรับโดยศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ พร้อมคณะทำงาน

                กิจกรรมครั้งนี้ว่าด้วยเรื่อง Design thinking for elderly research โดยมีศาสตราจารย์มงคล เตชะกำพุผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ศาสตราจารย์ มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ให้เกียรติในการบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Mindset & Design Thinking for Research and Social Innovation พร้อมด้วยวิทยากร คือ นายนรินทร์ ศรีเลณวัติ Senior Consultant จาก SEAC (Southeast Asia Center) เป็นผู้ดำเนินรายการและกิจกรรมกลุ่ม Empathies and define session

                ในช่วงบ่ายเป็นการระดมสมอง Workshop: Ideate and Prototype session และการ Workshop: Prototype and Test session โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นอาจารย์ นักวิจัยเครือข่าย รวมทั้งได้รับการอนุเคราะห์จากกลุ่มผู้สูงอายุบ้านหินลาดวังตอ ตำบลบ้านค้อ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง Design thinking ด้าน ผู้สูงอายุในมุมมองของสังคมยุคใหม่: ออกแบบโจทย์เพื่อก้ปัญหาผู้สูงอายุกับงานวิจัย เพื่อทำให้เข้าใจบทบาทของงานวิจัยที่จะนำไปสู่การต่อยอดและเกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอย่างแท้จริง