ขอเชิญเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงงานใน The 48th Internation Exhibition of Inventions Geneva ในรูปแบบออนไลน์ลงวันที่ : 04/01/2021               

        

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงงานใน The 48th Internation Exhibition of Inventions Geneva ในรูปแบบออนไลน์นักวิจัย/นักประดิษฐ์ที่ต้องการเข้าร่วมงานดังกล่าว ให้นำเสนอผลงานของท่านเป็นวิดีทัศน์ในภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส ความยาวไม่เกิน 3 นาที ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564
โดยส่งเป็น email @thinventor.rekm@nrct.go.th
รายละเอียดงาน : https://inventions-geneva.ch/en/exhibitors/