แจ้งเลื่อน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติครั้ง 2ลงวันที่ : 08/01/2021                แจ้งเลื่อน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติครั้ง 2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย