มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ ในวาระครบรอบ 78 ปีลงวันที่ : 17/01/2021                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ ในวาระครบรอบ 78 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยโปรแกรม ku Online Forum, Meeting Number (Access Code) และ Meeting Password จะมีการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ ผู้สนใจกรอกแบบตอบรับออนไลน์ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeuurF6e1rn.../viewform กรุณากรอกแบบฟอร์มภายในวันพุธที่ 28 มกราคม 2564 โดยติดต่อได้ทาง e-mail: ku78thforum@ku.th