ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติลงวันที่ : 17/01/2021                ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 2 ผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://ibdap.org/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ โทร. 08-36141419 นางสาวดวงใจ จิตคงชื่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ duangiai.ji@depa.or.th