ผลการตีพิมพ์งานวิจัยของ 9 ม.วิจัย ประจำปี 2564 ในเดือน มกราคมลงวันที่ : 02/02/2021                ผลการตีพิมพ์งานวิจัยของ 9 ม.วิจัย ประจำปี 2564 ในเดือน มกราคม พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผลงานตีพิมพ์ 141 เรื่อง รองจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ 8 เรื่องครับ