มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8



ลงวันที่ : 02/02/2021



                2021-2022 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

** All participants will be enrolled in full-time, non-degree, undergraduate course work chosen from their host institution’s existing curriculum. Participants will be required to take one, 3-credit U.S. studies course to enhance their understanding of the United States. Participants will live in campus housing facilities with American peers, and will be required to participate in twenty hours of community service. There will also be a virtual arrival orientation and an in-person end-of-program workshop.

Interested individuals may visit World Learning’s website to learn more about the Global UGRAD program. https://www.worldlearning.org/.../global-undergraduate.../

Plz Visit : http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/ for more Info