มข. เปิดแปลงทัวร์กัญชง วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2564 นี้ เชิญพบกับผลิตภัณฑ์เด็ดๆ จากใยกัญชงลงวันที่ : 10/03/2021                มข. เปิดแปลงทัวร์กัญชง วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2564 นี้ เชิญพบกับผลิตภัณฑ์เด็ดๆ จากใยกัญชง ท่านใดสนใจที่จะชมแปลงกัญชง โปรดติดตามข่าวสารจากกองบริหารงานวิจัยอย่างใกล้ชิด