ขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมแปลงกัญชงกับงาน "ร่วมคิด ร่วมฝัน ปลุกปั้น กัญชงไทย" ในวันที่ 3 - 5 เมษายน 2564ลงวันที่ : 15/03/2021                ขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมแปลงกัญชงกับงาน "ร่วมคิด ร่วมฝัน ปลุกปั้น กัญชงไทย" ในวันที่ 3 - 5 เมษายน 2564 ภายในงานท่านจะพบกับกิจกรรมมากมาย เช่น การชิมชาจากใบกัญชง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใยกัญชง
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้างาน  โปรดติดตามข่าวสารจากกองบริหารงานวิจัย