ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ ร่วมคิดร่วมฝันปลุกปั้น กัญชงไทย และทัวร์ชมแปลงกัญชงและกัญชา ในวันที่ 3-5 เมษายน 2564ลงวันที่ : 23/03/2021                ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ ร่วมคิดร่วมฝันปลุกปั้น กัญชงไทย และทัวร์ชมแปลงกัญชงและกัญชา ในวันที่ 3-5 เมษายน 2564