การยางแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดเสนอหลักสูตร/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับยางพารา เพื่อใช้ในการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2564ลงวันที่ : 30/04/2021                การยางแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดเสนอหลักสูตร/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับยางพารา เพื่อใช้ในการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2564 ผู้สนใจกรุณาส่งหลักสูตรมายัง กยท ทาง e-mail:researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยยาง โทร 02-4332222 ต่อ 537