รายงานผลการตีพิมพ์ 9 ม.วิจัย ประจำเดือน เมษายน 2564ลงวันที่ : 05/05/2021                รายงานผลการตีพิมพ์ 9 ม.วิจัย ประจำเดือน เมษายน 2564 ผลการตีพิมพ์ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังคงอยู่อันดับ 4 รองจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามอยู่ 28 เรื่องครับ