ผลการตีพิมพ์ประจำเดือน กรกฏาคม 2564ลงวันที่ : 11/08/2021                ผลการตีพิมพ์ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 ของ 9 ม.วิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานตีพิมพ์อยู่ที่ 1319 เรื่อง (อันดับอยู่ที่ 4 รองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ 685 เรื่อง)