รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563ลงวันที่ : 17/09/2021                ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563