รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563ลงวันที่ : 17/09/2021                 ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563