รายงานผลการตีพิมพ์ประจำเดือนกันยายน 2564ลงวันที่ : 28/10/2021                รายงานผลการตีพิมพ์ประจำเดือนกันยายน 2564 (เนื่องจาก ช่วงต้นเดือน Scopus ไม่สามารถส่งออกรายงานผลการตีพิมพ์ที่เกิน 2000 record ได้)
พบว่าผลการตีพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความใกล้เคียงกันมากเพียง 21 เรื่องเท่านั้น