รายงานผลการตีพิมพ์ของเดือนตุลาคม 2564ลงวันที่ : 12/11/2021                รายงานผลการตีพิมพ์ของเดือนตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่นตีพิมพ์ได้ 1862 เรื่อง ในฐานข้อมูลนานาชาติตัดซ้ำแล้ว ซึ่งยังเป็นรองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ 980 เรื่อง