เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในงาน KKU HERB FAIR 2021ลงวันที่ : 19/11/2021                เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในงาน KKU HERB FAIR 2021 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกองบริหารงานวิจัย ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ โดยจัดขึ้น ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ให้การต้อนรับ
ในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ ยังมีโซนสวนสมุนไพรและเครื่องเทศ โซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากใบบัวบก ผลิตภัณฑ์จากหงอนไก่ที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสารสกัดกัญชา แคลเซียมชนิดจากนม A2 (free lactose) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตจากเลือดจระเข้
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ KKU HERB FAIR 2021 ได้ในระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 - 21.30 น. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย