รายงานผลการตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564ลงวันที่ : 14/12/2021                รายงานผลการตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ซึ่งนับได้เป็นครั้งแรกของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติได้ถึง 2k papers