กองบริหารงานวิจัยขอแสดงความยินดีกับสุดยอดนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ติดอันดับ นักวิจัยระดับโลกโดย Elsevier BV, Stanford Universityลงวันที่ : 22/12/2021                กองบริหารงานวิจัยขอแสดงความยินดีกับสุดยอดนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ติดอันดับ นักวิจัยระดับโลกโดย Elsevier BV, Stanford University จากการใช้ข้อมูล citation ประจำปี 2020 ของนักวิจัยจากทั่วโลก รวมกว่า 176 สาขาวิชาย่อย ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักวิจัยที่ติดอันดับ นักวิจัย top 2% จำนวน 17 ท่าน จาก 11 สาขาวิชา