ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน เข้ามอบกระเช้าปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงวันที่ : 19/01/2022                เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน เข้ามอบกระเช้าปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และในโอกาสนี้ท่านอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวต่อไป พร้อมอวยพรให้คณะและบุคลากรมีความเจริญ ประสบความสำเร็จในการทำงาน และมีความสุข