เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)”ลงวันที่ : 25/01/2022                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น.
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)” ณ ห้องประชุมออร์คิดบอลรูมชั้น 2 โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด
โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในการเปิดงาน และ ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
การจัดงานประชุมในครั้งนี้มีเครือข่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมงาน 50 ท่านมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ในภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของภูมิภาค และสร้างความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระหว่าง วช. กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาค