ขอเชิญบุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการทำกราฟและตาราง และ เทคนิคการบริหารจัดการเวลาลงวันที่ : 24/09/2020                ขอเชิญบุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการทำกราฟและตาราง โดย ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ เทคนิคการบริหารจัดการเวลา โดย รองศาสตราจารย์วิทยา เงินแท้

                งานเริ่ม 18 ตุลาคม 2563 (18/10/63) เวลา 08.00 - 17.00 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มข ลงทะเบียนหน้างาน