รายงานตีพิมพ์ 9 ม. วิจัย ประจำไตรมาศ 3ลงวันที่ : 13/11/2020                รายงานตีพิมพ์ 9 ม. วิจัย ประจำไตรมาศ 3 ในขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติเป็นอันดับที่ 4 รอง จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คาดว่าสิ้นปี 2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจจะมีผลงานตีพิมพ์เกือบ 2000 เรื่อง