ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่อันดับตามสาขาวิชา (University Ranking By Subject)ลงวันที่ : 19/11/2020                เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 – 16.30 ณ ห้องประชุมสารสิน ตึกสิริคุณากร ชั้น 2 ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี ศาตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ รองศาสตราจารย์ นวรัตน์ วราอัศวปิติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่อันดับตามสาขาวิชา (University Ranking By Subject) โดยผู้เข้าร่วมการหารือครั้งนี้ประกอบด้วย คณบดีจากคณะต่าง ๆ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จากหลากหลายคณะ เข้าร่วมรับฟังและหารือแนวทางการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยในครั้งนี้