บรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการให้ทุนวิจัยในภาพรวมของประเทศไทยลงวันที่ : 04/12/2020                มื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้ให้เกียรติต้อนรับ ศาตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ในการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการให้ทุนวิจัยในภาพรวมของประเทศไทย ซึ่งจัดที่ ห้องประชุม Auditorium Science park

                โดยผู้เข้าที่สนใจสามารถ Download ไฟล์การประชุมได้ที่นี่

Link : https://kku.world/5hw4-