ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมการอบรมระบบบริหารจัดการด้านการเงินทุนวิจัยภายนอก KKU Tranformationลงวันที่ : 15/12/2020                ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมการอบรมระบบบริหารจัดการด้านการเงินทุนวิจัยภายนอก KKU Tranformation วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 9.00 - 10.30 น. โปรแกรม Zoom โดยคุณ เศรษฐ์สิริ ภักดีปัญญา

                Join Zoom Meeting : shorturl.at/dtIOT || Meeting ID : 996 8703 9160 Passcode : 236590

                Phone : 043 203 177 e-mail : setsiripa@kku.ac.th