บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบ 2564 รอบที่ 2ลงวันที่ : 17/12/2020                บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบ 2564 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - วันที่ 18 มกราคม 2564 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23.59 น.)

                อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Link : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6347&fbclid=IwAR0AnbW6f4xlfUIeJzT3kf6KkgzwF81oDjOfyTC-vwqZOcGExoERL9eTBcY