ขอเชิญนักวิจัยจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับทุน ภายใต้โครงการ ทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชนลงวันที่ : 18/12/2020                ขอเชิญนักวิจัยจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับทุน ภายใต้โครงการ ทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม โดยการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ nriis.nrct.go.th ภายใน 25 ธันวาคม 2563

                ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิ้งด้านล่าง

Link : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6341