นักวิจัยดีเด่น / เกียรติคุณสารสิน

  กฤติกา แดงรัตน์
  043-203177, เบอร์ภายใน: 42128, 42129


ประจำหลักเกณฑ์

  รับสมัคร

  ประกาศ 1795-2565 หลักเกณฑ์พิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
  ประกาศ 509/2564 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน


ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2565 * NEW
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2563
  แก้ไขประกาศฯ ฉบับที่ 1507_2563 เป็นการเฉพาะราย
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2562


แบบฟอร์ม

  แบบฟอร์ม
  บันทึกข้อความ-ส่งผลงานเพื่อขอรางวัล